menu

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

KAŽDÝ NÁVŠTĚVNÍK TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNEK JE POVINEN SI PŘED VSTUPEM NA NÁSLEDUJÍCÍ INTERNETOVOU PREZENTACI POZORNĚ PŘEČÍST PRÁVNÍ A REGULAČNÍ INFORMACE.

Informativní charakter stránek

Internetové stránky Bulls & Bears Investment Company a.s. (“Bulls & Bears”) nejsou určeny pro osoby žijící v zemích či na územích s jurisdikcí, kde je uveřejnění uváděných informací zakázáno. Osobám, které podléhají takovým omezením z důvodu místa bydliště, státní příslušnosti či jiných důvodů, je užívání těchto internetových stránek zakázáno. Tato internetová stránka a její obsah nejsou určeny k prodeji služeb či produktů přes internet. Jejich charakter je pouze informativní.

Právní obsah

Bulls & Bears udržuje informace na svých internetových stránkách aktuální. Nicméně, Bulls & Bears neposkytuje jakoukoli záruku ať už vyjádřenou nebo předpokládanou. Názory prezentované v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Bulls & Bears nenese žádnou odpovědnost za poškození nebo ztrátu jakéhokoli druhu vzniklou ať již přímo nebo nepřímo využitím jakékoli informace nebo části informací ze svých internetových stránek.

Používání odkazů

Internetové stránky Bulls & Bears mohou obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran, které mohou vést k opuštění stránek www.bullsnbears.cz. Bulls & Bears nekontroluje obsah nebo přesnost informací na těchto stránkách a nijak jinak neschvaluje materiály umístěné na těchto stránkách. Odkazy na internetové stránky třetích stran jsou uváděny pouze jako referenční. Bez ohledu na výše uvedené, Bulls & Bears může požadovat poplatek za umístění takových odkazů na svých internetových stránkách.

Vývoj investice

Investoři by se měli poradit o vhodnosti investic do jakýchkoli cenných papírů, investiční strategie nebo prohlášení o budoucím vývoji předkládané nebo doporučované na těchto internetových stránkách se nemusí realizovat. Investoři by si měli být vědomi, že případný výnos investic může kolísat a že cena akcií může růst nebo klesat. V souvislosti s tím se může stát, že investor získá zpět méně financí, než původně investoval. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích.

Copyright

Copyright a všechna podobná práva na těchto internetových stránkách a ve všech dokumentech jsou držena společností Bulls & Bears a jejími licenčními partnery nebo jsou zveřejněna se svolením vlastníka práv. Informace a materiály uvedené na těchto internetových stránkách můžete využít pouze pro soukromé účely. Jakékoli další kopírování, rozšiřování nebo používání informací a materialů uvedených na těchto internetových stránkách je zakázáno.

This Terms of Use Agreement was last updated Březen 2015.

© Bulls & Bears, 2015 All Rights Reserved.

Bulls & Bears Investment Company a.s. ©2016
| Legal | Czech republic flagCzech republic