Bulls & Bears se mění na Axe Capital

Po více jak 8 letech na českém trhu jsme sa změnili a vyrostli.
Od jednoho produktu k protfoliu digitální správy investic.

8